Convocatòria actual de places

La Facultat de Dret convoca 2 places per realitzar les pràctiques externes
prestant assistència jurídica a persones refugiades ateses per Creu Roja a
Mallorca (març-juny 2018)

Requisits dels alumnes sol·licitants

1. Alumnes matriculats en el Grau de Dret durant el curs 2017-2018.
2. Haver superat 120 crèdits.
3. Interès i sensibilitat per la problemàtica social que tracten les entitats
col·laboradores en aquest programa, que s’ha d’explicar en una carta de
motivació personal i, segons el nombre de sol·licituds, en una entrevista
personal.
4. Disponibilitat per realitzar les pràctiques dos dies a la setmana de 9 a 14
h. (preferentment, dilluns i dimecres o dimarts i dijous, a convenir amb les
advocades) a Creu Roja de febrer a maig.
5. És requisit imprescindible coneixements d’anglès. Es valorarà comptar amb els
certificat B2 o equivalent. Es valoraran altres llengües estrangeres,
especialment àrab.
6. En periode d’exàmens hi haurà flexibilitat.

Procediment de selecció

Els alumnes interessats en realitzar les pràctiques en la Clínica jurídica han
d’enviar abans del 28 de febrer el seu currículum, l’expedient acadèmic oficial
i una carta de motivació personal a la directora de la Clínica jurídica, a la
professora Margalida Capellà (margalida.capella@uib.cat).

Més informació: Prof. Margalida Capellà (directora) <margalida.capella@uib.cat>