Convocatòria actual de places

 

 

ONG DATES DIES DE PRESENCIALITAT PERFIL PLACES
SOLIDARIS

PROGRAMA “ALIMENTS I SOLIDARITAT”

GENER-JUNY 2018 DIJOUS 17-19h. – GENERAL

– ASSISTÈNCIA JURÍDICA A PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

 

4
CÀRITAS FEBRER-MAIG 2018 DIMECRES 9 -16:30h. – ESTRANGERIA

– DRETS SOCIALS

4
CREU ROJA FEBRER-MAIG 2018 2 dies a la setmana 9 – 14H. – ASIL I REFUGI 2

 

Requisits dels alumnes sol·licitants

 

  1. Alumnes matriculats en el Grau de Dret durant el curs 2017-2018.
  2. Haver superat 120 crèdits.
  3. Interès i sensibilitat per la problemàtica social que tracten les entitats col·laboradores en aquest programa, que s’ha d’explicar en una carta de motivació personal i, segons el nombre de sol·licituds, en una entrevista personal.
  4. Disponibilitat per realitzar les pràctiques en els següents torns:
  • Els dijous de 17 a 19 h. de dijous 4 gener a 28 de juny de 2018 a “Aliments i Solidaritat” (un semestre). Durant els matins s’hauran de fer acompanyaments, els alumnes s’autoorganitzen.
  • Els dimecres de 14.30h a 16.30 h. de dimecres 7 de febrer a 30 de maig a Càritas (un quadrimestre). S’ha de tenir disponibilitat el matí de dimecres per fer acompanyaments i gestions.
  • Disponibilitat per realitzar les pràctiques dos dies a la setmana de 9 a 14 h. (preferentment, dilluns i dimecres o dimarts i dijous, a convenir amb les advocades) a Creu Roja de febrer a maig. És requisit imprescindible coneixements d’anglès amb certificat B2 o equivalent. Es valoraran altres llengües estrangeres, especialment àrab.

 

  1. En periode d’exàmens hi haurà flexibilitat.

 

Procediment de selecció

 

Els alumnes interessats en realitzar les pràctiques en la Clínica jurídica han d’enviar abans del 15 de desembre el seu currículum, l’expedient acadèmic oficial i una carta de motivació personal a la directora de la Clínica jurídica, a la professora Margalida Capellà (margalida.capella@uib.cat). Han d’indicar quina Clínica jurídica prefereixen (“Aliments i Solidaritat”, “Càritas”, “Creu Roja”).

Més informació: Prof. Margalida Capellà (directora) <margalida.capella@uib.cat>