Convocatoria actual de plazas

Necessitam dos alumnes per completar l’equip jurídic a la Clínica Jurídica de Solidaris. Tornam obrir la convocatòria per a un torn de març a agost de 2019. Es demanen els mateixos requisits.

Es poden enviar sol·licituds fins al 28 de febrer a margalida.capella@uib.cat

LA PROPERA CONVOCATÒRIA DE PLACES SERÀ EN EL MES DE MAIG-JUNY

AQUESTA ÉS LA DARRERA CONVOCATÒRIA. VEGEU HORARIS, DATES, PLACES, PERFIL I REQUISITS EN CAS QUE ESTIGUEU INTERESSATS EN PROPERES CONVOCATÒRIES

ONG DATES DIES DE PRESENCIALITAT PERFIL PLACES
SOLIDARIS

PROGRAMA «ALIMENTS I SOLIDARITAT»

GENER-JUNY 2019 DIJOUS 17-19h. – GENERAL

– ASSISTÈNCIA JURÍDICA A PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

4
CÀRITAS FEBRER-MAIG 2019 DIMECRES 9 (FLEXIBLE) -16:30h. – ESTRANGERIA

– DRETS SOCIALS

4
CREU ROJA FEBRER-JUNY 2019 HORARI FLEXIBLE A CONVENIR AMB LES ADVOCADES – ASIL I REFUGI 2

 

Requisits dels alumnes sol·licitants

  1. Alumnes matriculats en el Grau de Dret durant el curs 2018-2019.
  2. Haver superat 120 crèdits.
  3. Interès i sensibilitat per la problemàtica social que tracten les entitats col·laboradores en aquest programa, que s’ha d’explicar en una carta de motivació personal i, segons el nombre de sol·licituds, en una entrevista personal.
  4. Disponibilitat per realitzar les pràctiques en els següents torns:
  • Els dijous de 17 a 19 h. de dijous 3 gener a 27 de juny a «Aliments i Solidaritat» (un semestre). Durant els matins s’hauran de fer acompanyaments, els alumnes s’autoorganitzen atenent els casos.
  • Els dimecres de 14.30h a 16.30 h. de dimecres 6 de febrer a 29 de maig a Càritas (un quadrimestre). S’ha de tenir disponibilitat el matí de dimecres per fer acompanyaments i gestions.
  • Els horaris es convindran amb les advocades de Creu Roja. S’han de realitzar 180 hores presencials i no presencials (treball on line)  de febrer a juny. Es valoraran coneixements d’anglès i d’altres llengües estrangeres, com àrab, rus i francès.
  1. En periode d’exàmens hi haurà flexibilitat.

 

Procediment de selecció

Els alumnes interessats en realitzar les pràctiques en la Clínica jurídica han d’enviar el seu currículum, l’expedient acadèmic oficial i una carta de motivació personal a la directora de la Clínica jurídica, a la professora Margalida Capellà (margalida.capella@uib.cat) abans del 21 de desembre per a les pràctiques a SOLIDARIS. Han d’indicar quina Clínica jurídica prefereixen (“Aliments i Solidaritat”, “Càritas”, “Creu Roja”).